Ненадмината убавина-икони од Македонија

09. 02. 2011 – 11. 05. 2011


Ова беше најголемата изложба која некогаш била изнесена од Република Македонија во некој странски музеј. Целта беше да се изврши една поширока презентација на културата на нашата земја во една пријателска земја како што е кралството Холандија и на некој начин да се возобноват традиционално добрите релации, особено во сферата на културата и туризмот. Иницијативата за оваа изложба беше покрената уште во 2005 година при посетата на една поголема делегација од Холандија на Охрид и по петгодишни подготвителни активности дојде до нејзина реализација во 2011 година. Свои експонати за оваа изложба позајмија повеќе институции од нашата земја: НУ Музеј на Македонија-Скопје, НУ Завод и Музеј-Охрид, Музеј на град Скопје, НУ Завод и Музеј-Битола и НУ Стоби. Беа иложени вкупно 159 предмети, меѓу кои 52 икони, археолошки, етнолошки, богослужбени и други предмети, од кои 29 од збирката на нашата институција.

Изложба “Ненадмината убавина-икони од Македонија” во Музејот Катарајнеконвент во Утрехт, Холандија