Св. Наум Охридски во иконописот на дебарско-кичевската епархија од XVIII и XIX век

03. 10. 2010 – 08. 10. 2010


Изложбата беше организирана по повод по повод 1100 годишнината од упокојувањето на св. Наум Охридски од страна на МПЦ-Дебарско-кичевска  епархија и на неа беа презентирани вкупно 30 икони, од кои 5 од збирката на НУ Завод и Музеј-Охрид.

Изложба “Св. Наум Охридски во иконописот на дебарско-кичевската епархија од XVIII и XIX век” во црквата Св. Софија во Охрид