Византија 330-1453

25. 10. 2008 – 22. 03. 2009


Со оваа изложба уште еднаш беше стакнат сјајот на Византиската империја. Беа изложени околу 323 предмети, вклучувајќи икони, оригинални сцени и фрагменти од ѕидно сликарство, микро-мозаици, предмети од слонова коска, емајл, злато и сребро. Некои од делата никогаш дотогаш не биле прикажани пред јавноста. На изложбата беа презентирани извонреднии дела од ризницата на црквата Св. Марко во Венеција, како и многу ретки предмети од збирките низ Европа, САД, Русија, Украина и Египет. Изложбата почнува со основањето на Цариград во 330 година од римскиот император Константин Велики и завршува со заземањето на градот од страна на османлиските сили на султанот Мехмед II во 1453 година. Ова беше првата голема изложба на византиската уметност во Обединетото Кралство во последните 50 години.

На изложбата со свои експонати беа застапени вкупно 136 музеи, културни, научни, црковни и други институции и приватни колекции од 27 земји од целиот свет, а Република Македонија беше претставена од НУ Завод и Музеј-Охрид, од чија збирка беа изложени осум икони.

Изложба “Византија 330-1453” во Кралската академија на уметностите во Лондон, Велика Британија