Словенските апостоли Свети Кирил и Методиј

30. 11. 2004


Изложбата беше организирана во чест на големото дело на светите солунски браќа  Кирил и Методиј. Истата се состоеше од документи, фотографии и икони на кои се претставени словенските просветители, како и повеќе литургиски предмети;

На оваа изложба, поставена во Музејот на град Скопје, беа изложени вкупно 33 икони и други предмети, од кои и две икони од збирката на НУ Завод и Музеј-Охрид.

Подоцна, во истиот месец, изложбата, во нешто скратена форма беше пренесена и во Охрид, во Галеријата на икони.

Изложба “Словенските апостоли Свети Кирил и Методиј” во Музејот на град Скопје