Контакт

 Адреса

ул. Боро Шаин бр. 10
6000 Охрид, Македонија

 E-mail

zimohrid@yahoo.com

 Телефони

Централа
+389 (0)46 262 498
+389 (0)46 231 300


Директор
+389 (0)46 231 301


Факс
+389 (0)46 279 675


Галерија на икони
+389 (0)46 251 935


Куќа на Робевци
+389 (0)46 267 173


Меморијална куќа на Христо Узунов
+389 (0)46 258 417


Меморијална куќа на Григор Прличев
+389 (0)46 252 682


Самоилова тврдина
+389 (0)46 262 386


Плаошник
+389 (0)46 254 013

 

Испрати порака