Публикации

Лихнид 6

Лихнид 7

Христо Узунов и неговото време-зборник на трудови

Милчо Георгиевски, Галерија на икони-Охрид

Milčo Georgievski, Icon Gallery-Ohrid

Ленче Мојсоска, Св. Богородица Болничка

Борис Чипан, Долни Сарај-епизода од историјата на Охрид со Џеладин бег

Јорданка Матова, Јоне Симонче

 

Даница Бачевска, Нумизматички наоди од југозападниот дел на Република Македонија од V век п.н.е. до XIV век

Паско Кузман, Музеите во Охрид

Никола Целакоски, Христо Узунов, забелешки за организацијата во Охридско и Струшко

Никола Целакоски, Гемиџијата Марко Бошнаков

 

Јорданка Матова, Стефан Нестороски

Цветан Грозданов-Паско Кузман-Тања Паскали-Бунташеска, Плаошник-Возобновената црква на Светите Климент и Пантелејмон

Гоце Ангеличин-Жура, Поглавари на Охридската црква

Драги Ѓеоргиев,Охрид и Охридско низ Османската документација во XIX – XX век


Јорданка Матова, Андон Дуко

Јорданка Матова, Сликарството во Охрид во XX век

Гоце Ангеличин-Жура, Документи за охридските парохии и маала

Паско Кузман-Над Почуча-Кузман, Златото на Лихнитида

Ленче Мојсоска, Фрески од Охрид-мапа

Ленче Мојсоска, Св. Никола Чудотворец

Владо Маленко, Археолог од древниот Охрид

Славица Бамбова, Калина Кузман–Додевска, Епиграфски споменици од Плаошник-Охрид