Историски час, пред учениците на РЦСОО ” Ванчо Питошески” од Охрид.

НУ Завод и Музеј -Охрид, празникот 11-ти Октомври го обележа со одржување на историски час, пред учениците на РЦСОО ” Ванчо Питошески” од Охрид. Предавањето го одржа кустосот -историчар м-р Горан Митрески.

Се конзервира и реставрира фрескоживописот во црквата Света Богородица Болничка

Во Охрид почнаа конзерватоско-реставраторските активности на фрескоживописот во црквата Света Богородица Болничка, што е дел од годишната програма на националната установа Завод и Музеј – Охрид.

Се конзервира и реставрира фрескоживописот во Света Богородица Болничка

Започна конзервацијата и реставрацијата на фрескоживописот во црквата Света Богородица Болничка во Охрид која датира од четиринаесеттиот век. Првичниот фрескоживопис се смета дека е насликан околу илјада триста седумдесетта година, меѓутоа црквата претрпела измени низ вековите во однос на архитектурата и фрескосликарството.

Влезот ќе биде бесплатен секој прв ден во месецот

Почитувани,

во интерес на домашната публика и желбата за поголема посетеност на музеите и галериите Ве известуваме дека влезот ќе биде бесплатен секој прв ден во месецот, почнувајќи од 1 (први) ноември 2022 год. заклучно со 1(први) април 2023 год.

Објекти за посета се:

Музеј Куќата на Робевци

Самуилова тврдина

Музеј на вода – Градиште

Галерија на икони

01 октомври започнува зимското работно време

Почитувани посетители на подружниците на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј- Охрид ве информираме дека од

01 октомври започнува зимското работно време

Музеј Куќата на Робевци 09 : 00 – 15 : 30 часот

Музеј на вода Заливот на коските- Градиште

09 : 00 – 15 : 30 часот

Самуилова Тврдина 09 :00 – 15 : 30 часот

Галерија на икони 09 : 00 – 15 : 00 часото

Од вторник до недела , понеделник е неработен ден

Охрид бил остров, a Охридското Езеро многу поголемо

Стариот дел на Охрид или антички Линхидос бил остров во периодот од доцното бронзено време до доаѓањето на Римјаните. Тоа го покажуваат геолошките и археолошките истражувања направени во рамки на петгодишниот проект „Погранични студии, истражувања на идентитетите и културните контакти во пограничниот регион на Античка Македонија“.

Керамикум во мермер од ликовниот уметник Емил Солески

Почитувани,

Сабота на 24.09 2022 од 11:00 до 13:00 часот во просторот на Неолитскиот локалитет Заливот на коските , Охрид ќе се одржи презентација на проектот Керамикум во мермер од ликовниот уметник Емил Солески.

Овој мултимедијален проект ја има во фокус куќата-ЖЕЛБЕНИК како трансцедентен објект на субјективното доживување.

Во рамките на проектот ќе се презентира филмот Желбеници и ќе се одржи изложба.

Филм „ЖЕЛБЕНИЦИ“ е визуелна прошетка во неолитските локалитети, Врбјанска чука, Залив на коските, Велушка тумба, Церје, Барутница, дополнета со инсценирана уметничка инсталација и музика.

Изложбата ќе содржи вкупно 28 желбеници. Пет групи по пет „желбеници“, кои инсценираат неолитски села, ќе бидат поставени кружно околу група од три желбеници што симболизираат земја, вода, сонце.

,,Желбениците, се создавани во едно време, невреме, кога почнав да фантазирам за едно време, а можеби и невреме, можеби, велам оти е изгубена од хоризонтот, но никако изгубена од видокругот на археолозите. Керамикум…Неолит…Младо камено време, време на куќата како место во кое се концентрира и генерира нуклеусот на едно семејство и претставува центар во кој се дефинираат бројни вредности, тенденции и принципи“, вели Емил Солески.

8 – ми Септември, денот на независноста, бесплатната посета на локалитетите, галериите и музеите.

Денес 8 – ми Септември, денот на независноста, голем број задоволни гости го искористија за бесплатната посета на локалитетите, галериите и музеите. Нека ова биде потик за понатамошни посети и во останатите денови од вторник до недела и можноста за запознавање со богатото македонско културно наследство. Честит празник !

Виртуелна реконструкција и изработка на макета на римската гробница од Видобишта во Охрид

Здружението за заштита и одржлив развој на животната средина РЕГИОНАЛЕН ЗЕЛЕН ЦЕНТАР ОХРИД во соработка со НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј Охрид од 20.07.2022 година започна со реализација на проектот „ Виртуелна реконструкција и изработка на макета на римската гробница од Видобишта во Охрид“. Во рамки на овој проект досега е извршено теренското документирање, а во периодот што следи ќе се работи на кабинетска обработка на материјалот, со финален продукт идејна виртуелна реконструкција на гробницата и изработка на макета од истата. Идејната виртуелна реконструкција ќе биде јавно достапна на електронските медиуми, додека пак, макетата ќе биде поставена во просториите на Музејската зграда „Куќа на Робевци“. Овој проект е финансиран од Општина Охрид согласно Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на Општина Охрид за 2022 година.

Завршија овогодинешните археолошки доистражувања на локалитетот Плаошник

Завршија овогодинешните археолошки доистражувања на локалитетот Плаошник ,со кои се истражи просторот на доцноантичкиот плоштад кој е работен од камени плочи и мозаик во техника opus segmentatum.

Истражувањата ги водеше Бојан Танески, виш кустос археолог од Завод и Музеј Охрид