Словенските апостоли Свети Кирил и Методиј

30. 11. 2004


Изложбата беше организирана во чест на големото дело на светите солунски браќа  Кирил и Методиј. Истата се состоеше од документи, фотографии и икони на кои се претставени словенските просветители, како и повеќе литургиски предмети;

На оваа изложба, поставена во Музејот на град Скопје, беа изложени вкупно 33 икони и други предмети, од кои и две икони од збирката на НУ Завод и Музеј-Охрид.

Подоцна, во истиот месец, изложбата, во нешто скратена форма беше пренесена и во Охрид, во Галеријата на икони.

Изложба “Словенските апостоли Свети Кирил и Методиј” во Музејот на град Скопје

Византија-Вера и моќ (1261-1557)

23. 03. 2004 – 04. 07. 2004


Изложбата, организирана од еден од најголемите и најпознати музеи во светот, беше трета од серијата големи меѓународни изложби на византиската уметност.

На изложбата со свои експонати беа застапени вкупно 136 музеи, културни, научни, црковни и други институции и приватни колекции од 27 земји од целиот свет и беа презентирани вкупно 355 икони и други предмети, а Република Македонија беше претставена со пет икони, од кои четири од збирката на НУ Завод и Музеј-Охрид и една од колекцијата на Музејот на Македонија од Скопје.

Изложба “Византија-Вера и моќ (1261-1557)” во Музејот Метрополитен во Њујорк, САД

Од Охридските ризници

02. 10. 2001


Изложбата беше организирана по повод одбележувањето на 50-годишнината од обновувањето на Народниот музеј во Охрид, кој е една од најстарите институции од овој вид, не само во земјата, туку и многу пошироко.

На изложбата беа презентирани вкупно 52 експонати, меѓу кои икони, црковни везови, литургиски предмети, делови од опкови на икони итн., од кои 32 во сопственост на НУ Завод и Музеј-Охрид, а останатите 20 на МПЦ, Дебарско кичевска епархија.

Изложба “Од Охридските ризници” во Галеријата на икони-Охрид