Активности во пресрет на туристичката сезона

04. 03. 2019 – 22. 03. 2019


Вработените во НУ Завод и Музеј – Охрид, во пресрет на туристичката сезона, преземаат бројни активности за уредување на локалитетите. Во изминатиов период акцентот беше ставен на партерно и хортикултурно уредување на пристапот до најпосетениот локалитет – Самуиловата тврдина.