Симфониска Имагинација

29. 07. 2016


Марија Мешкоска е родена во Охрид (1989) година. Дипломирала во 2012 година на Факултетот за ликовни уметности, отсек сликарство со конзервација и реставрација во класата на Благоја Маневски. Магистерските студии ги продолжува на Болоњскиот Универзитет во насока конзервација и реставрација. Член е на ДЛУМ од 2012 година. Мешкоска учествувала на повеќе групни изложби, годишни изложби на ДЛУМ. Учествува во фреско живописувањето на неколку цркви во Македонија.

На изложбата се презентирани 20 слики со апстрактна тематика изработени во традиционалната сликарска техника масло на платно.

Изложба “Симфониска Имагинација” на Марија Мешкоска во куќата на Робевци