Непозната територија

03. 06. 2016 – 16. 06. 2016


Шафартцик е родена во1964 година во Бремен, Германија. Студирала на Универзитетот во Готинген, Германија и на Академијата за Ликовни уметности во Краков,Полска. Студирала Византиски иконопис во различни ателјеа во Русија, Франција и Австрија. Член е на Германската Федерална асоцијација на визуелни уметници како и на ГЕДОК-Германската Асоцијација на жени уметници.

Таа учествувала на меѓународни ликовни колонии во повеќе земји: во Албанија, Босна и Херцеговина, Египет, Индија, Косово, Македонија, Црна Гора и Турција. Во 2015 добива 6 неделен уметнички престој во Истамбул, Турција.

Нејзини дела се наоѓаат во јавни и приватни колекции во Германија и надвор од неа.

Изложбата содржи една селекција на слики изработени во техниката масло на платно од нејзиниот најнов циклус наречен “Тера Инкогнита”, термин што се однесува на сликарскиот фокус врз пејзажите кои не се топографски одредени. Тенденцијата на Габриеле е да отиде малку подалеку од репрезентативните одговори со цел да креира нови, помалку или повеќе апстрактни простори во личниот дијалог помегу асоцијациите, мемориите, емоциите, цитатите и симболите, боите, линиите, орнаментите и моделите.

Изложба “Непозната територија” на германската сликарка Габриеле Шафартцик во куќата на Робевци