ИЗЛОЖБА МУЛТИПЛИЦИРАНИ РЕАЛНОСТИ -МИРКО ВУЈИСИЌ, ЛИДИЈА ВУЈИСИЌ, МАРКО ВУЈИСИЌ

27. 07. 2018 – 09. 08. 2018


Минатиот петок 27.07.2018 во 20 часот беше отворена изложбата ”Мултиплицирани реалности” на авторите Мирко Вујисиќ, Лидија Вујисиќ и Марко Вујисиќ.

Лидија Вујисиќ завршила Средно уметничко училиште – отсек грaфички дизајн во Ниш. Дипломирала на ФЛУ – Скопје на отсекот за графика во 1985. Професор е во Училиште за дизајн и ликовна уметност „Лазар Личеноски“ од 1986. Има реализирано 13 самостојни изложби во земјата и странство а има изложувано на околу 150 меѓународни графички изложби меѓу кои Интерграфик – Берлин, Канагава – Јапонија, Биенале во Варна, во Белград, Белгија, Романија и др. Добитник е на 10 награди за графика од 1987 до 2016 година.

Мирко Вујисиќ го завршил Училиштето за применета уметност во Скопје на одделот за графика. Дипломирал на ФЛУ-Скопје на отсекот графика во 1984 година. Во 1998 магистрирал на Факултетот за ликовни уметности во Белград. Предава како редовен професор на ФЛУ во Скопје. Има реализирано 24 самостојни изложби во земјата и странство со графики, цртежи и слики. Учествувал на преку 150 групни изложби на графика и цртеж во земјата и во странство. Добитник е на 15 награди за цртеж и графика во земјата и 3 меѓународни награди.

Марко Вујисиќ, е млад македонски уметник кој завршил средно уметничко училиште, отсек графика, студирал графика на ФЛУ и графика, сликарство во Белград како и завршена СЕМОС Академија за графички дизајн во Скопје.

Изложбата ќе трае до 09.08.2018 година