ИЗЛОЖБА НА ЖЕНСКОТО ДРУШТВО “БИСЕРА”

07. 03. 2018 – 15. 03. 2018


По повод 8-ми март синоќа женското друштво Бисера од Охрид ја отвори својата традиционална изложба во галеријата Робевци. Изложбата по традиција се отвара  еден ден пред празникот на жената и на неа учествуваат жени сликарки од Охрид. Изложбата ќе трае една недела односно до 15-ти март.