Од Охридските ризници

02. 10. 2001


Изложбата беше организирана по повод одбележувањето на 50-годишнината од обновувањето на Народниот музеј во Охрид, кој е една од најстарите институции од овој вид, не само во земјата, туку и многу пошироко.

На изложбата беа презентирани вкупно 52 експонати, меѓу кои икони, црковни везови, литургиски предмети, делови од опкови на икони итн., од кои 32 во сопственост на НУ Завод и Музеј-Охрид, а останатите 20 на МПЦ, Дебарско кичевска епархија.

Изложба “Од Охридските ризници” во Галеријата на икони-Охрид