Форумот на словенски култури (ФСК)

Откако ви ги претставивме објектите во кои се сместени работните и изложбените простории во кои својата дејност ја обавува и за кои едновремено се грижи НУ Завод и Музеј-Охрид, еве, пред да преминеме на претставување на археолошките локалитети, како мала пауза, едно кусо, промотивно видео за нашата институција.

Видеото беше специјално изработено за претставување и промоција на институцијата во 2017 година во Блед, Словенија, каде што од 20 до 24 септември се одржа завршната манифестација од доделувањето на наградата „Жива“.

Оваа награда ја доделува Форумот на словенски култури (ФСК), непрофитна организација основана во 2004 година во Љубљана од страна на иницијативниот тим на експерти од земјите членки на Форумот (Белорусија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Чешка, Хрватска, Македонија, Полска, Русија, Словенија, Словачка, Србија и Украина), а самата награда е востановена во 2012 година и конкуренцијата е во шест категории.

Главната награда „Жива“ се доделува за најдобар словенски музеј, а во 2017 година на оваа престижна манифестација НУ Завод и Музеј-Охрид беше единствениот кандидат на нашата земја меѓу повеќе од 20 музеи од 13 земји.

Дека нашата институција е високо вреднувана и ценете меѓу многубројните сродни институции од словенските земји во Европа зборува и фактот што помеѓу 31 фотографија на официјалната веб страна на ФСК, на страната за наградата „Жива“, има дури две фотографии од наши објекти и локалитети: Музејот на вода во Заливот на коските и фрагмент од мозаичниот под од поликонхалната базилика на Плаошник. За истите поставуваме и скрин-шотови.