Банери за постојаните поставки во ” Куќата на Робевци”

Поставени нови банери за постојаните поставки во ” Куќата на Робевци”. Банерите ги дизајнира Сашо Блажески. Sasho Blazes