Aмбасадорката на САД во Македонија Анџела Прајс Агелер беше во црквата Св. Богородица Перивлепта

На денешната посета во Охрид, амбасадорката на САД во Македонија Анџела Прајс Агелер беше во црквата Св. Богородица Перивлепта каде и беше презентирана конзервацијата на архитектурата и фрескосликарството во црквата помогнати од амерички фонд за заштита на културно и историско наследство.