8 – ми Септември, денот на независноста, бесплатната посета на локалитетите, галериите и музеите.

Денес 8 – ми Септември, денот на независноста, голем број задоволни гости го искористија за бесплатната посета на локалитетите, галериите и музеите. Нека ова биде потик за понатамошни посети и во останатите денови од вторник до недела и можноста за запознавање со богатото македонско културно наследство. Честит празник !