3Д макетата на античката гробница од Македонски

Денес во музејот Куќата на Робевци ја изложивме 3Д макетата на античката гробница од Македонски тип која е откриена на локалитеот Караѓулевци, веднаш до античкиот театар во Охрид. Макетата е изработена на 3Д печатач од страна на Кирил Денковски, а за ликовното обликување е заслужен Диме Солаковски.

На самата локација од гробницата е поставена информативна табла за посетителите, а во рамките на овој проект беше изработена и виртуелна реконструкција на гробницата која е достапна на следниот линк: https://www.youtube.com/watch?v=9b_IukLdhfc…

Кратко „time lapse“ видео од теренските активности во гробницата е достапен на следниот линк: https://www.youtube.com/watch?v=AhdNDL9VN28…

Проектот е финансиран преку Годишната програма на Министерството за култура за 2021 година, а успешната реализација се должи на одличната соработка на НУ Завод и Музеј – Охрид со Здружението Регионален зелен центар – Охрид. Во оваа прилика упатуваме голема благодарност до стручниот тим кој го реализираше проектот: Бојан Танески, Борис Матески, Дарко Ангелковски, Кирил Денковски, Раде Атанасов-Б’ше, Мартин Гоџоски, Ана Бојаџиева, Христијан Петровски и до раководителот на проектот – Иван Малезан.