01 октомври започнува зимското работно време

Почитувани посетители на подружниците на НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј- Охрид ве информираме дека од

01 октомври започнува зимското работно време

Музеј Куќата на Робевци 09 : 00 – 15 : 30 часот

Музеј на вода Заливот на коските- Градиште

09 : 00 – 15 : 30 часот

Самуилова Тврдина 09 :00 – 15 : 30 часот

Галерија на икони 09 : 00 – 15 : 00 часото

Од вторник до недела , понеделник е неработен ден