Старото градско јадро на Охрид

Старото градско јадро на Охрид

Старото градско јадро на Охрид претставува еден културолошки резервоар, каде под секој чекор лежат пластови културни остатоци од минатите векови. Дел од истражувањата се публикувани во најновото издание на „Археолошки информатор“.

Старото градско јадро на Охрид