Слободен влез во археолошките локалитети

Почитувани !

По повод 8-ми Декември денот на Св.Климент Охридски а воедно и Патрон на градот Охрид, Министерство за култура и Национална Установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј- Охрид, овозможува слободен влез во археолошките локалитети : Самуилова Тврдина , Залив на коските и Музеј – Куќа на Робевци, во период од 10:00 часот до 15:00 часот.

При посета на истите, Ве молиме за почитување на протоколот за заштита од COVID- 19.

Нека ни е за многу години Св.Климент Охридски !