СЕ КОНЗЕРВИРА И РЕСТАВРИРА РАНОХРИСТИЈАНСКАТА БАЗИЛИКА КАЈ СВЕТИ ЕРАЗМО ВО ОХРИД

Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј од Охрид го реализира проектот за целосна конзервација, реставрација и презентација на ранохристијанската базилика кај Свети Еразмо која датира од IV-V век. Директорот на Завод и Музеј-Охрид, Мишко Тутковски вели дека градбата и мозаиците се многу раскошни и заслужуваат добра презентација пред публиката.