Санација на реконструираните праисториски објекти од локалитетот Плоча – Миќов град кај Градиште

Во тек се активностите за санација на реконструираните праисториски објекти од локалитетот Плоча – Миќов град кај Градиште. Во следните месеци ќе се извршува континуирана обнова на сите оштетени делови од куќичките и огништата кои се презентирани во овој музејски комплекс. Планираните активности се реализираат под раководство на конзерваторот Ванчо Димоски од НУ Завод и Музеј – Охрид.