Санација на Музејот на вода од Заливот на коските

Привршува реализацијата на проектот за санација на Музејот на вода од Заливот на коските кај Градиште. Тековните активности опфаќаат статичко зајакнување на пристапниот мост кој води кон платформата со реконструираните праисториски куќички, како и замена и зацврстување на сите дотраени и оштетени греди од наколната населба. Реализацијата на овој проект кој е финансиран од Министерството за култура, ќе обезбеди подобри услови и зголемена безбедност за сите посетители на овој музејски комплекс кој спаѓа во редот на најголемите и најпосетуваните туристички атракции во Охридскиот регион.