Санацијата на оштетувањата на праисториските куќи од наколната населба ‘’Заливот на коските’’

Продолжуваат активностите околу санацијата на оштетувањата на праисториските куќи од наколната населба ‘’Заливот на коските’’, предводена од стручни лица при Н.У.Завод и Музеј Охрид. Во наредниот период ќе се работи на поправки на оштетените делови, односно на подовите и ѕидовите од праисториските куќи. При посетата на музејот, самите посетители ќе имаат можност одблиску да се запознаат и со изведувањето на конзервацијата на куќичките. Конзерваторските активности се реализираат под раководство на Ванчо Димоски, конзерватор при Н.У. Завод и Музеј – Охрид.