Промена на дрвената конструкција на античкиот театар

Античкиот театар е културниот бренд на градот Охрид. После две децении од повторното ставање во функција на овој локалитет НУ Завод за заштита на спомениците и Музеј – Охрид изврши комплетна промена на дрвената конструкција со нова безбедна и функционална за бројните посетители.