Одбележување на 18 Мај – МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА УЗЕИТЕ 2023

Музејски работник на годината од НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Охрид: Климент и Билјана Балеви