НЕКА НИ Е ЧЕСТИТ 18 МАЈ, МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА МУЗЕИТЕ!

Денес, 18-ти Maj се одбележува Интернационалниот ден на музеите.

Музеите се сведоци на едно постоење, мост помеѓу минатото и сегашното, од праисторијата до денес.

Тие се посветени на заштита, промоција и интерпретација на културното наследство.

Поради неможноста да Ве поканиме физички да ги разгледате нашите музеи и да го одбележиме овој ден, Ве покануваме да ја разгледате официјалната Фејсбук страна на Завод и Музеј Охрид, како и нашата официјална веб страна: https://muzejohrid.mk/, и да се запознаете со дел од движното културно наследство од Охрид и Охридскиот регион.

Нека е честит Денот на Музеите!