Музеј Охрид започна со извршување на сондажни археолошки истражувања на плоштадот „Крушевска Република“ во Охрид

Ја известуваме јавноста дека НУ Завод и Музеј Охрид започна со извршување на сондажни археолошки истражувања на плоштадот „Крушевска Република“ во Охрид. Целта на истражувањата е да се дефинираат хоризонталната и вертикалната стратиграфија на овој простор и да се одредат понатамошните активности од планираната реконструкција на плоштадот од страна на Општина Охрид.

Просторот на археолошките сонди е заграден, но упатуваме апел до сите граѓани да внимаваат на сопствената безбедност околу позициите на кои се ископува, а во исто време да им овозможат на стручните екипи од Завод и Музеј – Охрид непречено вршење на работите.