Меѓународниот ден на музеите

Нека ни е честит 18 мај, Меѓународниот ден на музеите драги колеги!

Congratulations on May 18, the International Day of Museums dear colegues!