Конзервацијата и реставрацијата на куполата и на кровните покривачи од црквата св. Богородица Захумска

Финализирана е конзервацијата и реставрацијата на куполата и на кровните покривачи од црквата св. Богородица Захумска која датира од 1361 година. Со конзервацијата на покривната конструкција и со замената на транзените се обезбедуваат основните предуслови за заштита од атмосферските влијанија и појава на влага во самата црква која делува деструктивно на архитектурата и на ѕидното сликарство.

Во тек се подготвителните работи за отпочнување на активностите за статичко зајакнување на црквата, со што ќе се обезбеди целосна заштита на овој средновековен архитектонски бисер.

Проектот е финансиран од Министерството за култура, а се изведува под раководство на диа Ристо Петковски, советник конзерватор од НУ Завод и Музеј Штип и под стручен надзор на диа Тања Паскали, советник конзерватор од НУ Завод и Музеј – Охрид.