ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА А4

Во 2017 година во Лапидариумот во Куќата на Робевци беше отворена интернационалната изложба на графика во мал формат насловена А4. Изложбата беше во организација на Националниот Универзитет за Ликовни Уметности од Букурешт, Романија а кај нас пристигна на основа на неодамнешната соработка со кураторот и организаторот на истата проф.др. Овидиу Кроитору. На изложбата беа изложени цртежи, скици и графики на уметници и на професори од ликовните академии од Романија, Бугарија, Унгарија, Израел, Германија, САД и Чешка а ко- куратор на изложбата е м-р Сашо Блажески.

Свој критички осврт на изложбата имаше и редовниот професор на Факултетот за Ликовна Уметност во Скопје, м-р Мирко Вујисиќ.

Во ова трето издание беа поканети и учествуваа и неколку истакнати македонски уметници и професори на Факултетот за ликовна уметност во Скопје кои го негуваат цртежот графичките техники како ликовно изразно средство.

Изложбата А4 за прв пат беше отворена во Националната Универзитетска Галерија -УНА Галерија во Букурешт а по гостувањето во Галерија Робевци истата беше изложена во неколку Универзитетски Галерии во Бугарија, Полска и Унгарија.

Изложбата беше отворена на крај на месец септември,траеше една недела и имаше можност да ја види најмногу Охридската публика. Поради тоа овој пат се одлучивме да ја претставиме повторно на пошироката публика преку фото материјал.