Илуминација на Самоиловата тврдина

Со илуминација на Самоиловата тврдина, НУ Завод и Мизеј-Охрид во соработка со здружението ” Живот со предизвици” (Gordana Loleska) се приклучи кон глобалниот повик на ЕУРОРДИС (EURORDIS- Europian Rare Diseases Organisation) за осветлување на локални и национални згради и споменици и отпочнување на националната кампања ” Ги запознаваме ретките болести 2021″.

#RareDiseaseDay

#EURORDIS

#rearismany

#rearisstrong

#rearisproud

@reardiseaseday