Изложба на Сокол Марковски, под наслов „Рак не е само хороскопски знак“

Почитувани,

Ве известуваме дека на 27.05.2022 година (петок) во 19 часот, во Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Охрид, во галеријата во Куќата на Робевци, ќе биде отворена петтата самостојна изложба на Сокол Марковски, под наслов „Рак не е само хороскопски знак“. Сликите се изработени во периодот 2020-2022 година во техниките масло на платно и комбинирана техника и дигитален принт на хартија. Изложбата ќе биде отворена до 10.06.2022 година.

Идејата врз која авторот го гради проектот со двосмислен наслов „Рак не е само хороскопски знак“ произлегува од различните емотивни и физички состојби со кои се соочуваат луѓето кои се болни од рак. Луѓето што се борат со некаква форма на рак не се претставувани во доменот на визуелните уметности кај нас, затоа целта на проектот е да допре и до социолошките аспекти преку портретите на замислени ликови и да предизвика сочувство кон нивната секојдневна борба.

Во случајов претставувањето портрети е најдиректна или најексплицитна форма на соединување на личните состојби и сознанија и „сознанијата на колективот“. Портретите се имагинарни, човечкиот немир и внатрешна борба се претставени преку извесна поетска арт-брут естетика, со нагласена фацијална деформација и доведени до непрепознатливост преку апстрактизирање на нивната физиономија, при што е примарно доловувањето на интимните психолошки состојби на претставените личности.

Преку приказот на една човечки драматична состојба на внатрешната хистерија и хаос на кои е константно подложена индивидуата, авторот апелира на уште еден ликовно ангажиран начин да се подигне личната и општествена свест за борбата против ракот.

СОКОЛ МАРКОВСКИ е роден во 1966 година во Скопје. Дипломирал на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Факултет за ликовни уметности, педагошки отсек, насока сликарство, во класата на проф. Јован Шумковски во 2018 година.