За иконописот и иконите во светски познатата Галерија на икони-Охрид

За сите оние кои сакаат да дознаат нешто повеќе за иконописот и иконите во светски познатата Галерија на икони-Охрид, една флип верзија на книгата издадена во 1999 година: