Завршија овогодинешните археолошки доистражувања на локалитетот Плаошник

Завршија овогодинешните археолошки доистражувања на локалитетот Плаошник ,со кои се истражи просторот на доцноантичкиот плоштад кој е работен од камени плочи и мозаик во техника opus segmentatum.

Истражувањата ги водеше Бојан Танески, виш кустос археолог од Завод и Музеј Охрид