Во посета на црквата Св.Богородица Перивлепта и светски познатата Галерија на икони

Во посета на црквата Св.Богородица Перивлепта и светски познатата Галерија на икони, денес беше македонската амбасадорка во Косово Шпреса Јусуфи

со уште петнаесет нејзини колеги амбасадори од други земји, кои се воодушевуваа на уметничките вредности на византиското фрескосликарство и иконописот.