Влезот ќе биде бесплатен секој прв ден во месецот

Почитувани,

во интерес на домашната публика и желбата за поголема посетеност на музеите и галериите Ве известуваме дека влезот ќе биде бесплатен секој прв ден во месецот, почнувајќи од 1 (први) ноември 2022 год. заклучно со 1(први) април 2023 год.

Објекти за посета се:

Музеј Куќата на Робевци

Самуилова тврдина

Музеј на вода – Градиште

Галерија на икони