Вака изгледаше Галеријата до 2000 година

За оние што знаат и што биле, едно потсетување, а за тие што не знаат и не биле, едно сосем кусо запознавање со некогашниот изглед на ентериерот на Галеријата, отворена во 1983 година. Вака изгледаше Галеријата до 2000 година, кога се изврши нејзина внатрешна преадаптација, измени во сталната поставка и опремување со современи апарати за одржување стабилни микроклиматски услови, потребни за иконите.