Археолошки истражувања на локалитетот Самуилова тврдина-цитадела

Започнaа овогодинешните систематски археолошки истражувања на локалитетот Самуилова тврдина-цитадела. По расчистувањето на шутот од постарите ископувања од јужната половина на цитаделата, започнавме со доистражување на остатоците од објектот од XIX век кој најверојатно е еден од раскошните сараи/дворци на тогашниот управител на Охрид, Џеладин Бег. Истражувањата ги раководи Анатоли Арнаудоски, виш кустос од Завод и Музеј – Охрид.