АНТОЛОГИЈА II

10. 08. 2018 - 04. 10. 2018

На 10.08.2018.во 20 часот беше отворена изложбата Антологија II (македонско сликарство 1950-1965) , избор на дела од збирката на Современа Уметност при Н.У. Завод и Музеј-Охрид. На изложбата се преставени дела на Петар Мазев, Драгутин Аврамовски-Гуте, Борко Лазески, Иван Велков, Спасе Куноски, Томо Шијак, Димитар Кондовски, Миле Корубин, Љубодраг Маринковиќ-Пенкин, Борислав Трајковски, Ванчо Георгиев, Јован Димоски, Трајче Николовски и Јосиф Трајковски. Изложбата ќе трае до 4-ти октомври.

© 2017 Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид
Developed by Webmaster