Работно време на сувенирница Плоштад:

Зимски период: од 16 Септември до 30 Април од 09:00 до 20:00 часот, неработен ден: недела
Летен период: од 1 Мај до 15 Септември од 09:00 до 13:00 часот, и од 18:00 до 22:00 часот. неработен ден: недела

Работно време на сувенирници Стар Чинар и Летница:

Зимски период: од 16 Септември до 30 Април од 09:00 до 15:00 часот, неработен ден: недела
Летен период: од 1 Мај до 15 Септември од 09:00 до 13:00 часот, и од 18:00 - до 22:00 часот. неработен ден: недела

Икони


Фрески


Реплики на музејски предмети


Резба


Вез


Бисери и филигран


Сувенири од срма и метал

© 2017 Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид
Developed by Webmaster