Икони


Фрески


Реплики на музејски предмети


Резба


Вез


Бисери и филигран


Сувенири од срма и метал

© 2017 Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид
Developed by Webmaster