Активности во пресрет на туристичката сезона

04. 03. 2019 - 22. 03. 2019

Вработените во НУ Завод и Музеј - Охрид, во пресрет на туристичката сезона, преземаат бројни активности за уредување на локалитетите. Во изминатиов период акцентот беше ставен на партерно и хортикултурно уредување на пристапот до најпосетениот локалитет - Самуиловата тврдина.

© 2017 Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид
Developed by Webmaster