Контакт

Испрати порака

Адреса

ул. Боро Шаин бр. 10
6000 Охрид, Македонија

E-mail

zimohrid@yahoo.com

Телефони

Централа
+389 (0)46 262 498
+389 (0)46 231 300
Директор
+389 (0)46 231 301
Факс
+389 (0)46 279 675
Галерија на икони
+389 (0)46 251 935
Куќа на Робевци
+389 (0)46 267 173
Меморијална куќа на Христо Узунов
+389 (0)46 258 417
Меморијална куќа на Григор Прличев
+389 (0)46 252 682
Самоилова тврдина
+389 (0)46 262 386
Плаошник
+389 (0)46 254 013
© 2017 Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид
Developed by Webmaster